Капітальні інвестиції за січень-червень 2008р.

Капітальні інвестиції за січень-червень 2008р.

 

 

Освоєно (використано)

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

Всього

1401906

100,0

в т.ч.

 

 

інвестиції в основний капітал

1189538

84,9

витрати на інші необоротні матеріальні активи

16054

1,1

витрати пов’язані з поліпшенням об’єкта (капітальний ремонт)

185126

13,2

інвестиції в нематеріальні активи

6011

0,4

витрати на формування основного стада

5177

0,4