Капітальні інвестиції за січень-вересень 2008р.

 

Капітальні інвестиції за січень-вересень 2008р.

 

 

Освоєно (використано)

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

Всього

2497245

100,0

в т.ч.

 

 

інвестиції в основний капітал

2230948

89,3

витрати на інші необоротні матеріальні активи

19647

0,8

витрати пов’язані з поліпшенням об’єкта (капітальний ремонт)

226935

9,1

інвестиції в нематеріальні активи

10274

0,4

витрати на формування основного стада

9441

0,4