Капітальні інвестиції за 2008 рік

Капітальні інвестиції за 2008 рік 

 

 

Освоєно (використано)

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

Всього

4407451

100,0

в т.ч.

 

 

інвестиції в основний капітал

3929128

89,1

витрати на інші необоротні матеріальні активи

39336

0,9

витрати пов’язані з поліпшенням об’єкта (капітальний ремонт)

403365

9,2

інвестиції в нематеріальні активи

20840

0,5

витрати на формування основного стада

14782

0,3