Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 2007 рік

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 2007 рік

 

 

Освоєно (використано)

капітальні інвестиції

у т.ч. інвестиції в основний капітал

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

Всього

3050258

100,0

2322071

100,0

у т.ч. за рахунок

       

коштів державного бюджету

340363

11,2

274642

11,8

коштів місцевих бюджетів

376360

12,3

81853

3,5

власних коштів підприємств та організацій

1399198

45,9

1112205

47,9

коштів іноземних інвесторів

71165

2,3

70851

3,1

коштів інвестиційних фондів

142

0,0

142

0,0

коштів населення на будівництво власних квартир

32161

1,0

32161

1,4

коштів населення на індивідуальне житлове будівництво

200602

6,6

200602

8,6

кредитів банків та інших позик

561336

18,4

483964

20,9

інших джерел фінансування

68931

2,3

65651

2,8