Основні показники ринку праці (квартальні дані) 2007 рік

Основні показники ринку праці (квартальні дані)

 

 

 

 

Одиниця виміру

2007

січень-

березень

січень-

червень

січень-

вересень

січень-

грудень

Економічно активне населення

в середньому за період, тис.осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

549,7

546,5

552,4

551,3

працездатного віку

505,8

501,7

507,8

507,6

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

63,9

63,5

64,2

64,0

працездатного віку

72,8

72,2

73,1

73,0

Зайняте населення

в середньому за період, тис.осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

498,3

501,4

509,0

505,7

працездатного віку

454,4

456,6

464,4

462,0

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

 у віці 15-70 років

57,9

58,2

59,1

58,7

 працездатного віку

65,4

65,7

66,8

66,5

Безробітне населення

 

 

 

 

 

(за методологією МОП):

в середньому за період, тис.осіб

 

 

 

 

 у віці 15-70 років

51,4

45,1

43,4

45,6

 працездатного віку

 

51,4

45,1

43,4

45,6

 з нього

 

 

 

 

 

 зареєстроване у державній службі зайнятості

 

23,6

22,1

20,1

19,4

Рівень безробіття населення

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

(за методологією МОП):

 

 

 

 

у віці 15-70 років

9,4

8,3

7,9

8,3

працездатного віку

10,2

9,0

8,5

9,0

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)

у % до економічно активного населення працездатного віку

4,7

4,4

4,0

3,8

у % до населення працездатного віку

3,5

3,2

3,0

2,8

Кількість незайнятих громадян, які скористалися послугами державної служби зайнятості

в цілому за період, тис. осіб

35,4

45,7

58,6

72,7

з них

 

 

 

 

 

працевлаштовано

тис. осіб

6,5

17,8

27,3

34,0

рівень працевлаштування

у %

18,4

38,9

46,7

46,7

перебували на обліку

на кінець звітного періоду,

24,0

17,7

16,2

18,9

Потреба в робочій силі

на кінець звітного періоду, тис.осіб

2,7

4,1

4,4

2,9

Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце, вакантну посаду

на кінець звітного періоду, осіб

9

4

4

7

Середній розмір допомоги по безробіттю

в останньому місяці звітного періоду, гривень

251,26

250,02

258,22

302,43

 

у % до відповідного періоду попереднього року

130,5

123,1

120,3

122,6

Середньооблікова кількість штатних працівників

тис. осіб

225,5

226,3

224,3

220,3

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

7,2

16,3

24,8

32,6

 

 

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

7,0

15,0

25,2

34,9

Середньомісячна заробітна плата

 

 

 

 

 

номінальна

 

856,10

917,13

967,24

1016,83

реальна

 

114,8

114,1

113,9

113,2