Доходи та витрати населення Херсонської області за І квартал 2007 року

Доходи та витрати населення Херсонської області за І квартал 2007 року

 

Млн.грн.

Доходи

2053

у тому числі

 

заробітна плата

785

прибуток та змішаний доход

193

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

1018

з них соціальні допомоги

563

Витрати та заощадження

2053

у тому числі

 

придбання товарів та послуг

1889

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

129

з них поточні податки на доходи, майно тощо

96

нагромадження нефінансових активів

–53

приріст фінансових активів

35

Наявний доход - всього

1497

у розрахунку на одну особу, грн..

1345,9

Реальний наявний доход
 (у відсотках до відповідного періоду попереднього року)

117,9