Доходи та витрати населення Херсонської області за І півріччя 2007 року

Доходи та витрати населення Херсонської області за І півріччя 2007 року 

 

Млн.грн.

Доходи

4850

у тому числі

 

заробітна плата

1790

прибуток та змішаний доход

744

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

2196

з них соціальні допомоги

1197

Витрати та заощадження

4850

у тому числі

 

придбання товарів та послуг

4120

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

286

з них поточні податки на доходи, майно тощо

211

нагромадження нефінансових активів

–76

приріст фінансових активів

404

Наявний доход - всього

3626

у розрахунку на одну особу, грн..

3259,9

Реальний наявний доход
 (у відсотках до відповідного періоду попереднього року)

117,0