Доходи та витрати населення Херсонської області за 9 місяців 2007 року

Доходи та витрати населення Херсонської області за 9 місяців 2007 року 

 

Млн.грн.

Доходи

8618

у тому числі

 

заробітна плата

2995

прибуток та змішаний доход

1866

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

3560

з них соціальні допомоги

1990

Витрати та заощадження

8618

у тому числі

 

придбання товарів та послуг

6821

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

468

з них поточні податки на доходи, майно тощо

346

нагромадження нефінансових активів

167

приріст фінансових активів

972

Наявний доход - всього

6672

у розрахунку на одну особу, грн..

5998,4

Реальний наявний доход
 (у відсотках до відповідного періоду попереднього року)

117,1