Доходи та витрати населення Херсонської області за 2007 рік

Доходи та витрати населення Херсонської області за  2007 рік

 

Млн.грн.

Доходи

12070

у тому числі

 

заробітна плата

4457

прибуток та змішаний доход

2371

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

4835

з них соціальні допомоги

2626

Витрати та заощадження

12070

у тому числі

 

придбання товарів та послуг

10063

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

669

з них поточні податки на доходи, майно тощо

494

нагромадження нефінансових активів

204

приріст фінансових активів

857

Наявний доход - всього

9315

у розрахунку на одну особу, грн..

8374,5

Реальний наявний доход
 (у відсотках до відповідного періоду попереднього року)

115,9