Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності за 2007 рік

Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності за 2007 рік

(тис.грн.)

 

 

Актив

необоротні активи

оборотні активи

витрати майбутніх періодів

на 1 січня 2007р.

на 1 січня 2008р.

на 1 січня 2007р.

на 1 січня 2008р.

на 1 січня 2007р.

на 1 січня 2008р.

Всьоьго *1

7181793.5

8340038.2

7708981.6

9861437.2

45847.4

96203.0

у тому числі

 

 

 

 

 

 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

1271017.2

1559363.1

1023499.2

1623876.6

7990.9

20697.8

промисловість

2946812.8

3266110.4

3343498.2

3547007.5

14956.9

19754.7

будівництво

206608.0

311703.5

264765.5

436568.6

2466.8

2696.8

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

777766.8

1046336.7

2328804.5

3347751.1

6294.0

39369.1

з них

 

 

 

 

 

 

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

55812.6

71593.9

138299.2

164760.1

479.4

838.7

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

606149.5

797532.9

2028951.1

2965417.1

4833.7

37307.9

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

115804.7

177209.9

161554.2

217573.9

980.9

1222.5

діяльність готелів та ресторанів

75809.8

87373.7

16027.9

85964.1

313.1

650.6

діяльність транспорту та зв’язку

361833.4

400290.9

166086.3

206695.9

2525.7

2672.0

фінансова діяльність

6140.1

15849.0

47563.1

73113.7

106.4

205.3

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

1304849.1

1365637.4

459218.0

482718.0

2464.5

1805.8

освіта

3464.0

4769.3

1218.8

1344.0

16.1

30.9

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

35806.8

40615.9

7176.1

11647.3

18.5

601.2

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

171108.0

220894.5

39409.4

34508.2

8480.6

7670.2

 

 

 

 

Пасив

власний капітал

забезпечення наступних витрат і платежів

довгострокові зобов’язання

поточні зобов’язання

доходи майбутніх періодів

Баланс

на 1 січня 2007р.

на 1 січня 2008р.

на 1 січня 2007р

на 1 січня 2008р

на 1 січня 2007р

на 1 січня 2008р

на 1 січня 2007р

на 1 січня 2008р

на 1 січня 2007р

на 1 січня 2008р

на 1 січня 2007р

на 1 січня 2008р

Всього *1

5903740,6

6630809,0

90814,9

174097,4

2448395,3

3205205,1

6359306,0

7999660,0

134365,7

287916,9

14936622,5

18297678,4

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

1342948,1

1583288,0

22768,7

32524,3

300277,8

660669,7

586489,1

837136,6

50023,6

90138,9

2302507,3

3203937,5

промисловість

2119859,0

2325897,5

9797,1

18409,5

1507153,2

1730162,8

2633282,0

2660250,4

35176,6

98152,4

6305267,9

6832872,6

будівництво

172967,1

213657,0

29894,3

86234,9

28263,7

78059,9

221168,9

336505,8

21546,3

36511,3

473840,3

750968,9

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

456273,3

510760,2

5387,7

7611,0

448317,7

504001,9

2197035,7

3382250,0

5850,9

28833,8

3112865,3

4433456,9

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

28327,2

36660,2

473,0

225,8

15850,6

29539,3

149940,4

170767,4

194591,2

237192,7

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

345997,1

382165,3

4496,4

6875,5

377932,4

369055,8

1905957,4

3013695,7

5551,0

28465,6

2639934,3

3800257,9

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

81949,0

91934,7

418,3

509,7

54534,7

105406,8

141137,9

197786,9

299,9

368,2

278339,8

396006,3

діяльність готелів та ресторанів

68868,1

65495,9

113,5

61,3

8885,7

17210,8

14269,9

91098,4

13,6

122,0

92150,8

173988,4

діяльність транспорту та зв’язку

281966,9

276949,5

7942,8

12213,0

48476,5

69623,6

172200,3

222314,6

19858,9

28558,1

530445,4

609658,8

фінансова діяльність

19096,2

26280,3

25,3

24,9

3038,8

13500,2

31511,7

49222,3

137,6

140,3

53809,6

89168,0

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

1202875,0

1339640,5

12674,4

13559,1

97402,8

123000,0

453012,3

370440,0

567,1

3521,6

1766531,6

1850161,2

освіта

3048,5

3994,8

100,5

58,6

270,8

264,9

1131,6

1636,9

147,5

189,0

4698,9

6144,2

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

32693,7

39008,1

1088,8

1859,5

2961,5

4326,3

5884,7

7292,9

372,7

377,6

43001,4

52864,4

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

180881,2

225870,3

885,5

1428,4

1342,9

2479,9

35217,5

32126,4

670,9

1167,9

218998,0

263072,9

 

*1 Дані наведені на підставі фінансової звітності без банків та бюджетних установ