Фінансові результати за видами промислової діяльності за 2007 рік

Фінансові результати за видами промислової діяльності за 2007 рік

(тис.грн.)

 

 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість

68389,6

60,8

201132,7

39,2

132743,1

Добувна промисловість

2025,5

81,8

2038,9

18,2

13,4

добування паливно-енергетичних корисних копалин

-

-

-

-

-

добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних

2025,5

81,8

2038,9

18,2

13,4

Переробна промисловість

98624,2

62,8

187482,8

37,2

88858,6

у тому числі

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

37914,5

61,4

66589,3

38,6

28674,8

легка промисловість

–12642,0

68,2

1143,8

31,8

13785,8

текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра

–12597,2

71,4

1143,8

28,6

13741,0

виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

–44,8

-

-

100,0

44,8

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

–3985,1

65,1

1156,6

34,9

5141,7

целюлозно паперове виробництво; видавнича діяльність

2025,2

56,9

5159,8

43,1

3134,6

виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

-

-

-

-

-

хімічна та нафтохімічна промисловість

1666,7

72,3

5996,8

27,7

4330,1

хімічне виробництво

–1056,8

79,2

564,0

20,8

1620,8

виробництво гумових та пластмасових виробів

2723,5

68,3

5432,8

31,7

2709,3

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

5636,6

66,0

9191,6

34,0

3555,0

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

2493,4

57,1

12934,9

42,9

10441,5

машинобудування

64842,6

66,3

84109,5

33,7

19266,9

виробництво машин та устаткування

39828,4

68,3

42854,2

31,7

3025,8

виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування

26604,9

71,8

34243,1

28,2

7638,2

виробництво транспортних засобів та устаткування

–1590,7

58,6

7012,2

41,4

8602,9

вироблення та розподілення електроенергії, газу та води

–32260,1

52,2

11611,0

47,8

43871,1

 

*1 Інформація конфіденційна