Фінансові результати діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2007 рік

 

Фінансові результати діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2007 рік

(тис.грн.)

 

 

Фінансовий результат
(сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

Фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

Фінансовий результат

Всього 1

253225,6

67,3

736452,4

32,7

483226,8

у тому числі

 

 

 

 

 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

236762,2

62,7

300485,9

37,3

63723,7

промисловість

68389,6

60,8

201132,7

39,2

132743,1

будівництво

19843,3

72,5

42722,1

27,5

22878,8

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

24476,0

72,3

112762,9

27,7

88286,9

з них

 

 

 

 

 

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

–4272,4

67,3

11649,5

32,7

15921,9

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

20887,1

71,5

83261,1

28,5

62374,0

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

7861,3

76,6

17852,3

23,4

9991,0

діяльність готелів та ресторанів

–2792,7

67,8

2513,4

32,2

5306,1

діяльність транспорту та зв’язку

–7831,2

61,9

17897,4

38,1

25728,6

фінансова діяльність

6519,1

80,0

6778,6

20,0

259,5

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

–95058,8

62,8

37083,3

37,2

132142,1

освіта

–85,8

78,8

540,4

21,2

626,2

охорона здоров’я та надання соціальної  допомоги

1976,7

67,7

3585,9

32,3

1609,2

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

523,4

69,3

9567,3

30,7

9043,9

 

1 Дані наведені на підставі фінансової звітності без банків та бюджетних установ