Вартість основних засобів за видами економічної діяльності у 2007 році

Вартість основних засобів за видами економічної діяльності у 2007 році

 

Наявність на кінець року, у фактичних цінах; млн. грн.

Ступінь зносу ( % )

первісна (переоцінена) вартість

залишкова вартість

Всього

29465

13453

56,2

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

3623

1475

59,3

сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

3599

1461

59,4

лісове господарство та пов’язані з ним послуги

24

14

42,5

рибальство, рибництво

94

43

56,9

промисловість

8479

2594

69,3

добувна

96

86

9,8

переробна

4171

1678

59,7

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

4212

830

80,3

будівництво

328

185

43,4

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

924

652

29,4

діяльність готелів та ресторанів

277

162

41,5

діяльність транспорту та зв'язку

7355

3239

56,0

фінансова діяльність

338

240

29,0

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

4078

2491

38,9

державне управління

655

305

53,5

освіта

1141

483

57,7

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

833

429

48,5

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

348

163

53,1

Дані наводяться з урахуванням вартості житлових будинків, що перебувають в особистій власності населення