Структура капітальних інвестицій за січень-березень 2007 року

Структура капітальних інвестицій за січень-березень 2007 року

 

 

 

 

Освоєно

тис.грн.

у % до загального обсягу

 

 

 

Всього

266949

100,0

у тому числі :

 

 

інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення)

230904

86,5

витрати на інші необоротні матеріальні активи

3543

1,3

витрати пов’язані з поліпшенням об’єкта

31210

11,7

інвестиції в нематеріальні активи

285

0,1

витрати на формування основного стада

1007

0,4