Капітальні інвестиції за січень-червень 2007 року

Капітальні інвестиції за січень-червень 2007 року

 

 

 

 

Освоєно (використано)

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

Всього

838754

100,0

в т.ч.

 

 

інвестиції в основний капітал

714598

85,2

витрати на інші необоротні матеріальні активи

8908

1,1

витрати пов’язані з поліпшенням об’єкта (капітальний ремонт)

111695

13,3

інвестиції в нематеріальні активи

1104

0,1

витрати на формування основного стада

2449

0,3