Капітальні інвестиції за січень-вересень 2007 року

Капітальні інвестиції за січень-вересень 2007 року

 

 

 

 

Освоєно (використано)

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

Всього

1455018

100,0

в т.ч.

 

 

інвестиції в основний капітал

1221176

83,9

витрати на інші необоротні матеріальні активи

14190

1,0

витрати пов’язані з поліпшенням об’єкта (капітальний ремонт)

 

203632

 

14,0

інвестиції в нематеріальні активи

11359

0,8

витрати на формування основного стада

4661

0,3