Капітальні інвестиції за 2007 рік

Капітальні інвестиції за 2007 рік

 

 

Освоєно (використано)

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

Всього

3050258

100,0

в т.ч.

 

 

інвестиції в основний капітал

2322071

76,1

витрати на інші необоротні матеріальні активи

31202

1,0

витрати пов’язані з поліпшенням об’єкта (капітальний ремонт)

667485

21,9

інвестиції в нематеріальні активи

19978

0,7

витрати на формування основного стада

9522

0,3