Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за січень-березень 2007 року

Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за січень-березень 2007 року

 

 

 

Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал

тис.грн.

у %

січень-березень 2007р. до січня-березня 2006р.

до загального обсягу

Всього

230904

104,1

100,0

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

38152

123,2

16,5

Рибальство, рибництво

98

105,4

0,0

Промисловість

56290

151,2

24,4

Будівництво

1913

84,7

0,8

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

25148

74,0

10,9

Діяльність готелів та ресторанів

1203

84,4

0,5

Діяльність транспорту та зв’язку

34048

111,3

14,8

Фінансова діяльність

4613

17,8

2,0

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

58051

115,9

25,1

Державне управління

2297

133,2

1,0

Освіта

1405

27,4

0,6

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

3418

179,6

1,5

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

4268

769,0

1,9