Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за січень-червень 2007 року

Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за січень-червень 2007 року

 

 

 

Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал

тис.грн.

у % до

січня-червня 2006р.

загального обсягу

Всього

714598

138,5

100,0

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

115761

130,3

16,2

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

 

115691

 

130,5

 

16,2

Лісове господарство та пов’язані з ними послуги

70

39,1

0,0

Рибальство, рибництво

252

86,6

0,0

Промисловість

231754

240,5

32,4

Добувна промисловість

105

214,3

0,0

Переробна промисловість

215026

290,4

92,8

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

 

16623

 

74,7

 

7,2

Будівництво

6369

101,8

0,9

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

88375

134,6

12,4

Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

 

10977

 

59,3

 

1,5

Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

26197

71,3

3,7

Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

 

51201

 

491,9

 

7,2

Діяльність готелів та ресторанів

5793

138,5

0,8

діяльність готелів

2651

825,9

0,4

Діяльність транспорту та зв’язку

108121

132,4

15,1

Діяльність наземного транспорту

19488

129,4

2,7

Діяльність водного транспорту

176

19,7

0,0

Діяльність авіаційного транспорту

Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

32881

123,4

4,6

Діяльність пошти та зв’язку

55576

142,3

7,8

діяльність зв’язку

55358

143,5

7,7

Фінансова діяльність

10972

35,6

1,5

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

121400

122,0

17,0

Операції з нерухомим майном

118768

122,3

16,6

Оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

 

89

 

8,6

 

0,0

Діяльність у сфері інформатизації

400

266,7

0,1

Дослідження і розробки

95

27,1

0,0

Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям

 

2048

 

240,1

 

0,3

Державне управління

4854

134,3

0,7

Освіта

3286

50,0

0,5

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

10320

35,0

1,5

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

7341

266,2

1,0

Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів

1409

174,2

0,2

Діяльність громадських організацій

Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

1335

209,9

0,2

Надання індивідуальних послуг

4597

350,4

0,6