Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за 2007 рік

Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за 2007 рік

 

 

Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал

тис.грн.

у % до

2006р.

загального обсягу

Всього

2322071

132,6

100,0

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

368590

114,5

15,9

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

364809

113,3

15,7

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

3781

787,2

0,2

Рибальство, рибництво

2320

101,3

0,1

Промисловість

689206

169,9

29,7

Добувна промисловість

702

175,0

0,0

Переробна промисловість

570055

188,6

24,5

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

118449

111,4

5,1

Будівництво

59883

148,6

2,6

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

211763

94,3

9,1

Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

38907

57,2

1,7

Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

78347

100,5

3,4

Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

94509

121,5

4,0

Діяльність готелів та ресторанів

23195

139,4

1,0

діяльність готелів

4674

76,9

0,2

Діяльність транспорту та зв’язку

456882

159,5

19,7

Діяльність наземного транспорту

108389

350,2

4,7

Діяльність водного транспорту

4644

74,2

0,2

Діяльність авіаційного транспорту

97

0,0

Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

158397

137,9

6,8

Діяльність пошти та зв’язку

185355

134,2

8,0

діяльність зв’язку

183207

134,3

7,9

Фінансова діяльність

51545

95,8

2,2

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

314821

115,1

13,6

Операції з нерухомим майном

299663

112,9

12,9

Оренда машин та устатковання; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

2546

156,3

0,1

Діяльність у сфері інформатизації

2267

194,4

0,1

Дослідження і розробки

1442

141,0

0,1

Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям

8903

162,0

0,4

Державне управління

24745

118,5

1,1

Освіта

18261

78,5

0,8

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

63091

100,3

2,7

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

37769

135,5

1,5

Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів

13863

175,2

0,6

Діяльність громадських організацій

808

128,8

0,0

Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

15010

157,0

0,6

Надання індивідуальних послуг

8088

82,0

0,3