Структура капітальних інвестицій за 2006 рік

Структура капітальних інвестицій за 2006 рік

 

 

 

 

Освоєно

тис.грн.

у % до загального обсягу

Всього

1777249

100,0

у тому числі :

 

 

інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення)

1502565

84,5

витрати на інші необоротні матеріальні активи

26496

1,5

витрати пов’язані з поліпшенням об’єкта

224262

12,6

інвестиції в нематеріальні активи

15707

0,9

витрати на формування основного стада

8219

0,5