Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за 2006 рік

Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності за 2006 рік

 

 

 

Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал

тис.грн.

у %

2006р. до 2005р.

до загального обсягу

Всього

1502565

123,3

100,0

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

285231

137,4

19,0

Рибальство, рибництво

1998

71,4

0,1

Промисловість

354224

103,6

23,6

Будівництво

35753

136,6

2,4

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

188717

130,7

12,6

Діяльність готелів та ресторанів

13715

90,3

0,9

Діяльність транспорту та зв’язку

241900

129,0

16,1

Фінансова діяльність

44201

110,8

3,0

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

220687

117,9

14,7

Державне управління

18086

97,5

1,2

Освіта

21837

211,0

1,4

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

53040

248,5

3,5

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

23176

172,4

1,5