Анкетні опитування користувачів статистичної інформації на 2021 рік 

Тема

Орієнтовний термін проведення

Статус

Результати
  проведення

Демографічна та соціальна статистика

  Населені пункти та житло  

Щодо показників статистики населених пунктів та житла в статистичній інформації «Оплата населенням житлово-комунальних послуг»

жовтень 

Анкета 

 

 

   

 

   Охорона здоров'я  

Щодо показників статистики травматизму на виробництві

липень 

Анкета 

 

 

 

 

 

  Доходи та умови життя

Щодо показників самооцінки населенням стану здоров'я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги

червень

Завершено 

Повідомлення 

Щодо показників робочої сили

серпень  

Анкета 

 

 

 

 

 

Економічна статистика

  Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс 

    Зовнішня торгівля 

Щодо показників статистики зовнішньої торгівлі послугами

серпень 

Анкета 

 

 

 

 

 

  Економічна діяльність

    Послуги

Анкетне опитування користувачів статистичної інформації про рівень задоволення їх потреб щодо основних показників зі статистики послуг

серпень-вересень 

Завершено 

Повідомлення  

 

 

 

 

    Реєстр статистичних одиниць 

Щодо інформації з реєстру статистичних одиниць

серпень  

Анкета 

 

 

 

 

 

    Сільське, лісове та рибне господарство. Навколишнє середовище  

Щодо  показників ведення мисливського господарства

квітень   

Завершено

Повідомлення 

Щодо показників лісогосподарської діяльності

травень  

Завершено

Повідомлення 

Щодо показників викидів забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів

травень 

Завершено

Повідомлення 

Щодо показників витрат на охорону навколишнього природного середовища

червень 

Завершено

Повідомлення

Щодо показників утворення та поводження з відходами

вересень 

Анкета

 

 

 

 

 

    Промисловість

Анкетне опитування користувачів статистичної інформації щодо оприлюднення статистичних даних зі статистики промисловості у 2021 році

жовтень 

 

 

 

 

 

 

    Енергетика

Щодо  показників з постачання та використання енергії

березень 

Завершено

Повідомлення 

 

 

 

 

    Туризм    

Щодо показників туристичної діяльності

серпень  

Анкета 

 

 

 

 

 

  Ціни

Про рівень задоволення потреб користувачів інформацією зістатистики споживчих цін

травень 

Завершено

Повідомлення 

 

 

 

 

Комплексні статистичні продукти та інша багатогалузева статистична інформація

Анкетне опитування користувачів статистичної інформації щодо статистичних даних, наведених у збірнику «Статистичний щорічник Херсонської області»

березень

Завершено

Повідомлення