Анкетні опитування користувачів статистичної інформації на 2020 рік 

Тема

Орієнтовний термін проведення

Статус

Результати
  проведення

Демографічна та соціальна статистика

  Населення 

Щодо показників зі статистики природного руху населення

липень

 

 

Щодо показників чисельності населення

вересень   

 

 

   

 

  Ринок праці

   Зайнятість та безробіття

Анкетне опитування користувачів статистичної інформації про рівень задоволення їх потреб щодо основних показників робочої сили

вересень   

 

 

   

 

   Оплата праці та соціально-трудові відносини

Щодо  показників умов праці на підприємствах

червень

 

 

Щодо статистичних видань (публікацій) з питань статистики праці

вересень 

 

 

 

 

 

 

   Освіта

Щодо показників статистики освіти в статистичній інформації "Мережа та діяльність освіти"

липень 

 

 

 

 

 

 

  Доходи та умови життя

Щодо показників наявності у
домогосподарствах товарів тривалого користування

червень

 

 

 

 

 

 

Економічна статистика

  Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс 

    Зовнішня торгівля 

Щодо показників статистики зовнішньої торгівлі послугами

серпень 

 

 

Щодо показників статистики зовнішньої торгівлі товарами

вересень 

 

 

 

 

 

 

  Економічна діяльність

    Діяльність підприємств

Щодо з'ясування задоволення користувачів наявною інформацією зі структурної статистики

жовтень- грудень 

 

 

 

 

 

 

    Внутрішня торгівля 

Щодо показників продажу і запасів товарів в оптовій торгівлі (ф.№ 1-опт)

червень 

 

 

 

 

 

 

    Сільське, лісове та рибне господарство

Щодо показників надходження продукції тваринництва на переробні підприємства 

 

березень  

 

Анонс 
Анкета

 

Щодо показників рибогосподарської діяльності

червень  

 

 

Щодо  показників площ, валових зборів та урожайності сільськогосподарських культур

липень 

 

 

Щодо показників наявності сільськогосподарської техніки у сільському господарстві

 

липень

 

 

 

Щодо  показників
використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур

липень 

 

 

Щодо  показників
реалізації продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення

липень 

 

 

Щодо показників витрат на виробництво продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах та щодо придбання підприємтвами матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб

 

серпень 

 

 

 

 

 

 

   Будівництво

Щодо показників зі статистики будівництва

квітень 

Анкета 

 

Анкетне опитування користувачів районного рівня стосовно задоволення їх потреб статистичною інформацією наведеною у бюлетені "Прийняття в експлуатацію житла в Херсонській області"

липень 

 

 

 

 

 

 

   Капітальні інвестиції

Щодо показників зі статистики капітальних інвестицій

травень 

 

 

 

 

 

 

   Енергетика

Щодо показників використання та запасів палива

березень 

 Анонс
Анкета

 

 

 

 

 

   Туризм    

Щодо показників діяльності колективних засобів розміщення

 жовтень

 

 

Щодо оприлюднення бюлетеня "Відпочинок і туризм в Херсонській області у 2019 році"

липень 

 

 

 

 

 

 

 Інформаційне суспільство

Щодо показників використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах

липень