Анкетні опитування користувачів статистичної інформації на 2021 рік 

Тема

Орієнтовний термін проведення

Статус

Результати
  проведення

Демографічна та соціальна статистика

  Населені пункти та житло  

Щодо показників статистики населених пунктів та житла в статистичній інформації «Оплата населенням житлово-комунальних послуг»

жовтень 

 

 

 

   

 

   Охорона здоров'я  

Щодо показників статистики травматизму на виробництві

липень 

 

 

 

 

 

 

  Доходи та умови життя

Щодо показників самооцінки населенням стану здоров'я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги

червень

 

 

Щодо показників робочої сили

серпень  

 

 

 

 

 

 

Економічна статистика

  Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс 

    Зовнішня торгівля 

Щодо показників статистики зовнішньої торгівлі послугами

серпень 

 

 

 

 

 

 

  Економічна діяльність

    Послуги

Анкетне опитування користувачів статистичної інформації про рівень задоволення їх потреб щодо основних показників зі статистики послуг

серпень-вересень 

 

 

 

 

 

 

    Реєстр статистичних одиниць 

Щодо інформації з реєстру статистичних одиниць

серпень  

 

 

 

 

 

 

    Сільське, лісове та рибне господарство. Навколишнє середовище  

Щодо  показників ведення мисливського господарства

квітень   

 Анонс

 

Щодо показників лісогосподарської діяльності

травень  

 

 

Щодо показників викидів забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів

травень 

 

 

Щодо показників витрат на охорону навколишнього природного середовища

червень 

 

 

Щодо показників утворення та поводження з відходами

вересень 

 

 

 

 

 

 

   Промисловість

Анкетне опитування користувачів статистичної інформації щодо оприлюднення статистичних даних зі статистики промисловості у 2021 році

жовтень 

 

 

 

 

 

 

   Енергетика

Щодо  показників з постачання та використання енергії

березень 

Анкета 

 

 

 

 

 

   Туризм    

Щодо показників туристичної діяльності

серпень  

 

 

 

 

 

 

  Ціни

Про рівень задоволення потреб користувачів інформацією зістатистики споживчих цін

травень 

 

 

 

 

 

 

Комплексні статистичні продукти та інша багатогалузева статистична інформація

Анкетне опитування користувачів статистичної інформації щодо статистичних даних, наведених у збірнику «Статистичний щорічник Херсонської області»

березень

Анонс 

Анкета