Анкетні опитування респондентів у 2018 році

 

Тема

Орієнтовний
термін проведення

Статус

Результати
проведення

Демографічна та соціальна статистика

Доходи та умови життя

 

 

 

 

Охорона здоров’я

 

 

 

 

Освіта

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Політична та інша суспільна діяльність

 

 

 

 

   

 

 

Ринок праці

 

 

 

 

   

 

 

Економічна статистика

Економічна діяльність

Внутрішня торгівля

 

 

 

 

   

 

 

Діяльність підприємств

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Енергетика

Анкетне опитування з метою вивчення думки респондентів 
з питань складання звітності зі статистики енергетики.
                                                                                                       

травень

Анонс 

Промисловість

 

 

 

 

   

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

 

 

 

 

Транспорт

                                                                                                                                            

 

 

Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс

                                                                                                                                            

 

 

Інформаційне суспільство

 

 

 

 

Наука, технології та інновації