Анкетні опитування респондентів у 2021 році 

Тема

Орієнтовний термін проведення

Статус

Результати   проведення

Демографічна та соціальна статистика  

  Ринок праці 

    Оплата та соціально-трудові відносини  

Анкетне опитування респондентів ДСС з питань складання статистичної звітності за ф.№7-ПВ (один раз на чотири роки) «Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників» березень  Анонс 
Анкета
 
       

  Освіта

Анкетне опитування респондентів ДСС з питань складання статистичної звітності за ф.№1-нк (річна) «Звіт про роботу аспірантури» березень  Анкета  

Економічна статистика 

  Економічна діяльність

   Навколишнє  середовище

Анкетне опитування респондентів ДСС зпитань складання статистичної звітності ф.№1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами» серпень     
       

 Статистичні спостереження

Анкетне опитування для визначення навантаження на респондентів Згідно
з Планом
ДСС
Держстату