Анкетні опитування користувачів статистичної інформації на 2021 рік 

Тема

Орієнтовний термін проведення

Статус

Результати   проведення

Демографічна та соціальна статистика

  Населені пункти та житло  

Щодо показників статистики населених пунктів та житла в статистичній інформації «Оплата населенням житлово-комунальних послуг»

жовтень 

Завершено 

Повідомлення 

       

   Охорона здоров'я  

Щодо показників статистики травматизму на виробництві

липень 

Завершено 

Повідомлення 

       

  Доходи та умови життя

Щодо показників самооцінки населенням стану здоров'я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги

червень

Завершено

Повідомлення 

Щодо показників робочої сили

серпень 

Завершено 

Повідомлення 

       

Економічна статистика

  Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс 

    Зовнішня торгівля 

Щодо показників статистики зовнішньої торгівлі товарами

серпень 

Завершено 

Повідомлення 
       

  Економічна діяльність

   Послуги

Анкетне опитування користувачів статистичної інформації про рівень задоволення їх потреб щодо основних показників зі статистики послуг

серпень-вересень 

Завершено 

Повідомлення  

       

   Реєстр статистичних одиниць 

Щодо інформації з реєстру статистичних одиниць

липень  

Завершено

Повідомлення 
       

    Сільське, лісове та рибне господарство. Навколишнє середовище  

Щодо  показників ведення мисливського господарства

квітень   

Завершено

Повідомлення 

Щодо показників лісогосподарської діяльності

травень  

Завершено

Повідомлення 

Щодо показників викидів забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів

травень 

Завершено

Повідомлення 

Щодо показників витрат на охорону навколишнього природного середовища

червень 

Завершено

Повідомлення

Щодо показників утворення та поводження з відходами

вересень 

Завершено

Повідомлення 
       

    Промисловість

Анкетне опитування користувачів статистичної інформації щодо оприлюднення статистичних даних зі статистики промисловості у 2021 році

жовтень 

Завершено

Повідомлення
       

    Енергетика

Щодо  показників з постачання та використання енергії

березень 

Завершено

Повідомлення 

       

    Туризм    

Щодо показників туристичної діяльності

серпень  

Завершено

Повідомлення 
       

  Ціни

Про рівень задоволення потреб користувачів інформацією зістатистики споживчих цін

травень 

Завершено

Повідомлення 
       

Комплексні статистичні продукти та інша багатогалузева статистична інформація

Анкетне опитування користувачів статистичної інформації щодо статистичних даних, наведених у збірнику «Статистичний щорічник Херсонської області»

березень

Завершено

Повідомлення