Анкетні опитування користувачів статистичної інформації на 2020 рік 

Тема

Орієнтовний термін проведення

Статус

Результати   проведення

Демографічна та соціальна статистика

  Населення 

Щодо показників зі статистики природного руху населення

липень

Завершено

Повідомлення 

Щодо показників чисельності населення

вересень

Завершено

Повідомлення 
       

  Ринок праці

   Зайнятість та безробіття

Анкетне опитування користувачів статистичної інформації про рівень задоволення їх потреб щодо основних показників робочої сили

вересень  Завершено 

Повідомлення 

       

   Оплата праці та соціально-трудові відносини

Щодо статистичних видань (публікацій) з питань статистики праці

вересень 

Завершено

Повідомлення 

       

   Освіта

Щодо показників статистики освіти в статистичній інформації "Мережа та діяльність освіти"

липень 

Завершено

Повідомлення  

       

  Доходи та умови життя

Щодо показників наявності у домогосподарствах товарів тривалого користування

червень

Завершено

Повідомлення 

       

Економічна статистика

  Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс 

    Зовнішня торгівля 

Щодо показників статистики зовнішньої торгівлі послугами

серпень 

Завершено

 Повідомлення
       

  Економічна діяльність

   Діяльність підприємств

Щодо з'ясування задоволення користувачів наявною інформацією зі структурної статистики

жовтень- грудень 

Завершено 

 Повідомлення
       

   Внутрішня торгівля 

Щодо показників продажу і запасів товарів в оптовій торгівлі (ф.№ 1-опт)

червень 

Завершено 

 Повідомлення 
       

    Сільське, лісове та рибне господарство

Щодо показників надходження продукції тваринництва на переробні підприємства 

березень  

 

Завершено

Повідомлення 

Щодо показників рибогосподарської діяльності

червень  

Завершено 

Повідомлення 

Щодо  показників площ, валових зборів та урожайності сільськогосподарських культур

липень 

Завершено

Повідомлення 

Щодо показників наявності сільськогосподарської техніки у сільському господарстві

липень

Завершено

Повідомлення 

Щодо  показників використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур

липень 

Завершено

Повідомлення 

Щодо  показників реалізації продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення

липень 

Завершено

Повідомлення 

Щодо показників витрат на виробництво продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах та щодо придбання підприємтвами матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб

серпень 

Завершено

Повідомлення 
       

   Будівництво

Щодо показників зі статистики будівництва

квітень 

Завершено

Повідомлення 

Анкетне опитування користувачів районного рівня стосовно задоволення їх потреб статистичною інформацією наведеною у бюлетені "Прийняття в експлуатацію житла в Херсонській області"

липень 

Завершено

Повідомлення 
       

   Капітальні інвестиції

Щодо показників зі статистики капітальних інвестицій

травень 

 Завершено

Повідомлення 
       

   Енергетика

Щодо показників використання та запасів палива

березень 

 Завершено

Повідомлення 

       

   Туризм    

Щодо показників діяльності колективних засобів розміщення

 жовтень

 Завершено

Повідомлення 

Щодо оприлюднення бюлетеня "Відпочинок і туризм в Херсонській області у 2019 році"

липень 

 Завершено 

 Повідомлення
       

 Інформаційне суспільство

Щодо показників використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах

липень 

Завершено

 Повідомлення