Анкетні опитування респондентів у 2018 році 

Тема

Орієнтовний термін проведення

Статус

Результати   проведення

Демографічна та соціальна статистика

  Населення та міграція

       

  Ринок праці

   Оплата праці та соціально-трудові відносини

       

  Доходи та умови життя

       

Економічна статистика

  Економічна діяльність

    Діяльність підприємств

       

   Енергетика

Анкетне опитування з метою вивчення думки респондентів з питань складання звітності зі статистики енергетики.

травень

 Завершено  Повідомлення
       

   Туризм 

       
       

 Зовнішня торгівля товарами та послугами 

       
       

 Наука, технології та інновації