Анкетні опитування користувачів статистичної інформації 

Тема

Орієнтовний термін проведення

Статус

Результати   проведення

Демографічна та соціальна статистика

 Ринок праці

 Оплата праці та соціально-трудові відносини

Щодо використання показників зі статистики праці

 листопад

 Завершено

Повідомлення

Доходи та умови життя

Щодо показників самооцінки домогосподарствами рівня своїх доходів

липень 

 Завершено

 Повідомлення

Соціальний захист

       

Освіта

       

Охорона здоров’я

       

Населення та міграція

Щодо показників таблиць смертності та середньої очікуваної тривалості життя

квітень  Завершено

Повідомлення 

Економічна статистика

Діяльність підприємств

Щодо з’ясування задоволення користувачів наявною інформацією зі структурної статистики

листопад-грудень 

Завершено 

 Повідомлення

Промисловість

Щодо  з’ясування задоволення користувачів наявною інформацією зі статистики промисловості

листопад-грудень 

 Завершено

 Повідомлення

Сільське, лісове та рибне господарство

Щодо показників внесення добрив та проведення інших агротехнічних робіт під урожай сільськогосподарських культур

липень

Завершено

Повідомлення 

       

 Послуги

     

Щодо з’ясування задоволення користувачів наявною інформацією зі  статистики послуг

грудень 

Завершено

 Повідомлення
       

 Багатогалузева статистична діяльність

     

  Комплексна статистика

     

Анкетне опитування користувачів статистичної інформації щодо визначення рівня задоволення їх інформаційних потреб статистичними даними, наведеними у збірнику "Статистичний щорічник Херсонської області"

 травень-червень

Завершено

Повідомлення