Анкетні опитування користувачів статистичної інформації

Тема

Орієнтовний термін проведення

Статус

Результати проведення

Демографічна та соціальна статистика

Доходи та умови життя

Щодо показників самооцінки населенням стану здоров'я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги

липень-серпень

 Анкета

Повідомлення 

Охорона здоров’я

Щодо показників травматизму на виробництві

серпень

Анкета 

Повідомлення 

Ринок праці

Щодо інформації за підсумками вибіркового обстеження населення з питань економічної активності

серпень

Анкета 

Повідомлення

Економічна статистика

Сільське, лісове та рибне господарство

Щодо реалізації сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами

липень

Анкета 

Повідомлення 

Щодо рибогосподарської діяльності підприємств

серпень

Анкета 

Повідомлення 

Щодо ведення мисливського господарства

серпень

Анкета 

Повідомлення 

Щодо ведення лісогосподарської діяльності

серпень

Анкета 

Повідомлення 

Навколишнє середовище

Щодо викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами

серпень

Анкета 

Повідомлення

Щодо показників утворення та поводження з відходами

серпень

Анкета 

Повідомлення 

Щодо показників витрат на охорону навколишнього природного середовища та екологічних платежів

серпень

Анкета 

Повідомлення