Анкетні опитування користувачів статистичної інформації

Тема опитування

Статус

Результати проведення

Демографічна та соціальна статистика

   

Доходи та умови життя

   
     

Культура

   

Щодо показників, наведених у публікації "Заклади культури, мистецтва, фізкультури та спорту України" 

Завершено
31 жовтня 2015 року 
Анкета

Повідомлення 

Населені пункти та житло

   

Щодо показників зі статистики населених пунктів та житла

Завершено
30 вересня 2015 року
Анкета
 

Повідомлення 

Політична та інша суспільна діяльність

   

Щодо показників діяльності громадських організацій в Україні 

Завершено
30 листопада 2015 року
Анкета
 

Повідомлення 

Правосуддя та злочинність

   

Щодо показників додержання вимог адміністративного законодавства в Україні 

Завершено
31 жовтня 2015 року 
Анкета

Повідомлення 

Ринок праці

   

Анкета опитування користувачів статистичної інформації щодо умов праці, пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими умовами праці 

Завершено
31 липня 2015 року
Анкета 

Повідомлення 

Соціальний захист

   

Щодо показників зі статистики соціального захисту Щодо показників соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів

Завершено
30 вересня 2015 року
Анкета
 

Завершено
30 листопада 2015 року
Анкета

Повідомлення


Повідомлення

Економічна статистика 

   

Будівництво

   

Щодо показників статистики будівництва

Завершено
31 серпня 2015 року 
Анкета 

Повідомлення 

Статистика внутрішньої торгівлі

   

Щодо показників оптової торгівлі підприємств 

Завершено
17 серпня 2015 року 
Анкета

Повідомлення 

Діяльність підприємств

   

Щодо з’ясування задоволення користувачів наявною інформацією зі структурної статистики 

Завершено
29 жовтня 2015 року
Анкета
 

Повідомлення 

Енергетика

   
     

Інформаційне суспільство

   
     

Основні засоби

   

Щодо показників,  які містяться у бюлетені "Основні засоби в Україні"  

Завершено
30 вересня 2015 року
Анкета

Повідомлення 

Промисловість

   
     

Сільське, лісове та рибне господарство

   

Анкетне опитування користувачів статистичної інформації щодо статистичних даних про надходження продукції тваринництва на переробні підприємства, наведених у статистичному бюлетені "Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства" та статистичних публікаціях територіальних органів державної статистики з аналогічної тематики

Завершено
30 жовтня 2015 року
Анкета
 

Повідомлення 

     

Анкетне опитування щодо показників площ, валових  зборів та урожайності сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду,  виробництва продукції тваринництва, кількості сільськогосподарських тварин і  забезпеченості їх кормами, наведених у статистичних збірниках "Рослинництво України", "Тваринництво України", у статистичних бюлетенях "Збір урожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду в регіонах України за 2014 рік", "Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2015 року", "Збирання врожаю сільськогосподарських культур та проведення інших польових робіт станом на 1"__" 2015 року", "Стан тваринництва в Україні", експрес-випусках "Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду у 2014 році (попередні дані)", "Посівні площі озимих культур під урожай 2015 року", "Посівні площі ярих культур станом на 1"__" 2015 року", "Чисельність худоби та птиці на 1 січня 2015 року"

Завершено
30 жовтня 2015 року

Анкета

Повідомлення 

     

Щодо основних економічних показників роботи сільськогосподарських підприємств 

Завершено
30 листопада
Анкета
 

Повідомлення 

Туризм

   

Щодо показників діяльності колективних засобів розміщування Щодо показників туристичної діяльності та аналогічних статистичних публікаціях ТОДС

Завершено
30 вересня 2015 року
Анкета
 

Завершено
30 листопада 2015 року
Анкета

Повідомлення 

Повідомлення

Наука,технології та інновації

   

Анкета опитування користувачів статистичної інформації зі статистики інновацій

Завершено
31 серпня 2015 року
Анкета 

Повідомлення 

Багатогалузева статистична діяльність

   

Комплексна статистика

   

 Анкетне опитування користувачів статистичної інформації щодо визначення рівня задоволення їх інформаційних потреб статистичними даними, наведеними у збірнику "Статистичний щорічник Херсонської області"

Завершено
31 березня 2015 року
Анкета

 Повідомлення