Архів - 2014 рік. Анкетні опитування користувачів статистичної інформації

Довідка про результати проведення анкетного опитування щодо використання показників зі статистики праці

Про результати анкетного опитування користувачів статистичної інформації з питань обстеження умов життя домогосподарств

Повідомлення для користувачів статистичної інформації за результатами проведення анкетного опитування щодо основних показників зі статистики послуг

Повідомлення для користувачів статистичної інформації за результатами проведення анкетного опитування щодо основних показників зі статистики наукової діяльності

Повідомлення для користувачів статистичної інформації за результатами проведення анкетного опитування щодо основних показників зі статистики транспорту та зв’язку

Повідомлення для користувачів статистичної інформації за результатами проведення анкетного опитування про рівень задоволення їхніх інформаційних потреб зі статистики населення, розміщеної у демографічному щорічнику "Населення України" / аналогічних статистичних публікаціях територіальних органів державної статистики

Про результати анкетного опитування користувачів статистичної інформації щодо показників зі статистики нерухомості

Про результати анкетного опитування користувачів статистичної інформації щодо діяльності аспірантури та докторантури

Повідомлення для учасників анкетного опитування про результати анкетного опитування на тему щодо використання користувачами статистичної інформації показників зі статистики промисловості

Анкета опитування користувачів статистичної інформації щодо показників зовнішньої торгівлі послугами

Про результати анкетного опитування користувачів статистичної інформації щодо показників зі статистики капітальних інвестицій

Анкета опитування користувача статистичної інформації зі структурної статистики

Повідомлення для користувачів статистичної інформації за результатами проведення анкетного опитування користувачів статистичної інформації щодо використання статистичних даних, які вміщуються у статистичних бюлетенях відділу статистики фінансів підприємств

Повідомлення для користувачів статистичної інформації за результатами проведення анкетного опитування користувачів статистичної інформації щодо публікацій з питань статистики сільського господарства

Про результати анкетного опитування користувачів статистичної інформації з питань виробництва та використання продукції рослинництва

Повідомлення для користувачів статистичної інформації за результатами проведення анкетного опитування щодо публікацій з питань нефінансових послуг 

Довідка про результати проведення анкетного опитування користувачів інформації зі статистики праці

Довідка про результати анкетного опитування користувачів статистичної інформації