Оплата праці та соціально-трудові відносини

Оплата праці та соціально-трудові відносини
(тел. 49-92-38)

Статистичний збірник “Праця на Херсонщині у 2020 році”

Містить інформацію з праці за ряд років, яка базується, в основному, на звітності підприємств і висвітлює питання щодо зайнятості, попиту та пропозиції робочої сили, її мобільності, розміру номінальної та реальної заробітної плати, стану її виплати, неповної зайнятості, ефективності використання робочого часу, стану укладання колективних договорів. Наведені методичні матеріали та глибока, всебічна аналітична доповідь.

Кількість стор. – 200
Термін видання: серпень
Орієнтовна ціна – 200 грн

Статистичний бюлетень “Стан виплати, кількість та заробітна плата штатних працівників”

Містить щомісячну інформацію про динаміку номінальної заробітної плати, кількість найманих працівників та стан заборгованості із виплати заробітної плати. Інформація наводиться за видами економічної діяльності та по містах і районах області.

Кількість стор. – 25
Термін видання: щомісячно
Орієнтовна ціна – 60 грн

Статистичний бюлетень “Кількість, заробітна плата та зайнятість працівників Херсонської області у 2021 році”

Містить інформацію з праці яка висвітлює питання щодо зайнятості  робочої сили та її мобільності, розміру номінальної заробітної плати, стану її виплати, неповної зайнятості (вимушеної та добровільної), ефективності використання робочого часу за видами економічної діяльності та по містах і районах області.

Кількість стор. – 80
Термін видання: щоквартально
Орієнтовна ціна – 110 грн

Економічна доповідь– «Заробітна плата та стан її виплати у 2020 році»
                  
Містить інформацію, яка охоплює питання заробітної плати, стану її виплати за видами економічної діяльності, по містах та районах області в співставленні з попередніми роками.

Кількість стор. – 20
Термін видання: ІІ декада березня
Орієнтовна  ціна – 100 грн

 

Додаткова інформація