Оплата праці та соціально-трудові відносини

Оплата праці та соціально-трудові відносини
(тел. 49-92-38)

Статистичний збірник “Праця на Херсонщині у 2019 році”

Містить інформацію з праці за ряд років, яка базується, в основному, на звітності підприємств і висвітлює питання щодо зайнятості, попиту та пропозиції робочої сили, її мобільності, розміру номінальної та реальної заробітної плати, стану її виплати, неповної зайнятості, ефективності використання робочого часу, стану укладання колективних договорів. Наведені методичні матеріали та глибока, всебічна аналітична доповідь.

Кількість стор. – 200
Термін видання: серпень
Орієнтовна ціна – 200 грн

 

Статистичний бюлетень “Кількість, заробітна плата та зайнятість працівників Херсонської області у 2020 році”

Містить інформацію з праці яка висвітлює питання щодо зайнятості  робочої сили та її мобільності, розміру номінальної заробітної плати, стану її виплати, неповної зайнятості (вимушеної та добровільної), ефективності використання робочого часу за видами економічної діяльності та по містах і районах області.

Кількість стор. – 90
Термін видання: щоквартально
Орієнтовна ціна – 110 грн

 

Економічна доповідь– «Заробітна плата та стан її виплати у 2019 році»
                  
Містить інформацію, яка охоплює питання заробітної плати, стану її виплати за видами економічної діяльності, по містах та районах області в співставленні з попередніми роками.

Кількість стор. – 20
Термін видання: ІІ декада березня
Орієнтовна  ціна – 60 грн

 

Додаткова інформація