Оплата праці та соціально-трудові відносини

Оплата праці та соціально-трудові відносини
(тел. 49-92-38)

Статистичний збірник “Праця на Херсонщині у 2016 році”

Містить інформацію з праці за ряд років, яка базується, в основному, на звітності підприємств і висвітлює питання щодо зайнятості, попиту та пропозиції робочої сили, її мобільності, розміру номінальної та реальної заробітної плати, стану її виплати, неповної зайнятості (вимушеної та добровільної), ефективності використання робочого часу, стану укладання колективних договорів, а також наведена характеристика якісного складу окремих категорій працівників за рівнем освіти, віком в цілому та по групі працівників, зокрема, які відносяться до державних службовців. Наведені методичні матеріали та глибока, всебічна аналітична доповідь.

Кількість стор. – 235
Термін видання: липень
Орієнтовна ціна – 170 грн.

Статистичний бюлетень “Кількість працівників, заробітна плата та стан її виплати”

Містить щомісячну інформацію про динаміку номінальної заробітної плати, кількість найманих працівників та стан заборгованості із виплати заробітної плати. Інформація наводиться за видами економічної діяльності та по містах і районах області.

Кількість стор. – 25
Термін видання: щомісячно
Орієнтовна  ціна – 40 грн.

Статистичний бюлетень “Кількість, заробітна плата та зайнятість працівників Херсонської області у 2016 році”

Містить інформацію з праці яка висвітлює питання щодо зайнятості  робочої сили та її мобільності, розміру номінальної заробітної плати, стану її виплати, неповної зайнятості (вимушеної та добровільної), ефективності використання робочого часу за видами економічної діяльності та по містах і районах області.

Кількість стор. – 90
Термін видання: II декада лютого
Орієнтовна  ціна – 100 грн.

Статистичний бюлетень “Кількість, робочий час та оплата праці найманих працівників”

Містить інформацію з праці яка висвітлює питання щодо зайнятості робочої сили та її мобільності, розміру номінальної заробітної плати, неповної зайнятості (вимушеної та добровільної), ефективності використання робочого часу та стану укладання колективних договорів за видами економічної діяльності та по містах і районах області. Вміщено методичні матеріали.

Кількість стор. – 60
Термін видання: щоквартально
Орієнтовна  ціна – 65 грн.

Статистичний бюлетень “Стан виплати заробітної плати”

Містить інформацію з праці щодо заборгованості із виплати заробітної плати працівникам Херсонської області. Інформація наводиться за видами економічної діяльності та по містах і районах області в співставленні з попереднім місяцем та початком поточного року. Вміщено методичні матеріали.

Кількість стор. – 30
Термін видання: щоквартально
Орієнтовна  ціна – 35 грн.

Економічна доповідь – «Заробітна плата та стан її виплати у 2016 році»

Містить інформацію, яка охоплює питання заробітної плати, стану її виплати за видами економічної діяльності, по містах та районах області в співставленні з попередніми роками.

Кількість стор. – 30
Термін видання: ІІ декада березня
Орієнтовна  ціна – 50 грн.

 

Додаткова інформація