Статистика населення

СТАТИСТИКА НАСЕЛЕННЯ 
(тел: 22-60-69)

Статистичний збірник “Населення Херсонської області за 2019 рік”
Містить дані про демографічні процеси, які відбувалися в області протягом 2019р. Надано інформацію про чисельність наявного та постійного населення, народжуваність, смертність, шлюби, міграційні процеси як в цілому по області, так і в розрізі міст обласного значення та районів.

Кількість стор. – 135
Термін видання: ІІ декада  жовтня
Орієнтовна ціна – 120 грн.

 

Економічна доповідь “Демографічна ситуація в області у 2019 році”

Містить детальний аналіз факторів, які впливають на демографічну ситуацію в області.

                                          Кількість стор. – 12
Термін видання: ІІ декада вересня
Орієнтовна ціна – 50 грн.

Додаткова інформація