Статистика населення

СТАТИСТИКА НАСЕЛЕННЯ 
(тел: 22-60-69)

Статистичний збірник “Населення Херсонської області за 2020 рік”
Містить дані про демографічні процеси, які відбувалися в області протягом 2020р.  Надано інформацію про чисельність та склад населення за статтю та віком.  Основні показники, що характеризують процеси відтворення населення (народжуваність, смертність, шлюби) міграційні процеси як в цілому по області, так і в розрізі міст обласного значення та районів. Більшість даних подано в динаміці за ряд років в цілому по області та у розрізі міст обласного значення, районів.


Кількість стор. – 135
Термін видання: ІІ декада  жовтня
Орієнтовна ціна – 180 грн.

 

Економічна доповідь “Демографічна ситуація в області у 2020 році”

Містить детальний аналіз факторів, які характеризують демографічну ситуацію в області.

                                          Кількість стор. – 12
Термін видання: ІІ декада вересня
Орієнтовна ціна – 75 грн.

 

Додаткова інформація